Obrazy

O autorce Fabu – plastyczka, poetka, aktorka teatru dla dzieci, weganka, ateistka.
Chłodna w myśleniu i 'łatwozapalna’ w emocjach. Pełna sprzeczności w jedności.
Od trzech lat mieszkanka małego miasta w Brandenburgii.

/Bildende Künstlerin, Dichterin, Schauspielerin im Theater für Kinder, Veganerin, Atheistin.
Kühl im Denken und leicht entflammbar in Emotionen. Voller Widersprüche in der Einheit./

Pewnego razu w Puszczy Bukowej…