Autor: Katka

NIE TRZEBA SIĘ NIKOGO BAĆ…

O czym pisał Hesse? O możliwej obronie przed zniewoleniem. O odwróceniu pierwotnej sytuacji: napierająca siła i my, pasywni, poddający się narzucanej nam „władzy” na: my, aktywni, mający możliwość wyboru/odporu/zignorowania, a próbująca zawładnąć nami siła, zewnętrzna siła.

Read more

Pseudoobecność fotografa

„Zawsze uważałam, że fotografia jest czymś nieprzyzwoitym i to mnie najbardziejpociągało – pisała Diana Arbus – a gdy po raz pierwszy zrobiłam zdjęcie, czułam się bardzo perwersyjnie.” Fotografia nie jest prostym skutkiem zetknięcia się fotografa z wydarzeniem: samo wykonywanie zdjęć stanowi zdarzenie i to zdarzenie jawnie uprzywilejowane. Fotografia ma prawo zakłócać, wdzierać się albo ignorować […]

Read more

Bieg po peronie

Zastanawiająca jest ta kruchość ludzkich przekonań:
przecież peronem biegnie wciąż ten sam człowiek
– do tej pory kształtował się (politycznie, emocjonalnie, światopoglądowo)
tak samo w każdym z wariantów. Aż do momentu biegu po peronie. (…)

Read more

Natura jest za darmo

„Od swoich rodziców dzieci powinny otrzymać dwie rzeczy – korzenie i skrzydła.” (…)

Read more